Ana Sayfa / Genel / “HAYALİM GERÇEK OLSA”

“HAYALİM GERÇEK OLSA”

Türkiye’de bir çok ilde öğretmenler çok güzel bir çaba içerisinde. Bunlarda birisi de Keçiören Bağlum İlkokulu’ndaki Aynur öğretmen. “Hayalim Gerçek Olsun” projesiyle bir öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de çocuklara sorumluluk veriyor. Mesela 14 Ocak’ta bir gösteri sahneye koyacaklar. Gösteri dostluk ve barış konu. Bu görevi yerine getirdikten sonra hayal ettiklerine ulaşmaları hedefleniyor ancak; hala istekleri hazır değil. 
Kızların çoğunluğu bebek, erkeklerinse örümcek adam ve araba gibi küçük hayalleri var. Ben inanıyorum ki Ankara’da oturan ya da oturmayan bir çok kişi o çocuklardan birini mutlu etmek isteyecektir. Projeye destek vermek isteye herkes bana ya da Aynur öğretmene direkt ulaşabilirler. Aynur Öğretmene 0507 943 4847 numaralı telefondan ben Bahar Elkovan’a ise 0537 216 3534 numaralı telefondan ya da Facebook BaharEli sayfasına mesaj atarak ulaşabilirsiniz.  
Çocukların hayalleri şöyle;
6 yaş kız ve erkek çocuklarımızın;
15 Barbie bebek, 3 Prenses Bloom bebek, 7 bebek, 1 Oyuncak kuş, 1 kumbara, 3 Yap-boz, 2 winx bebek, 10 kumandalı araba, 8 araba, 3 örümcek adam, 1 batman oyuncak, 1 prenses bebek, 1 Tamir eşyaları, 1 oyuncak bilgisayar, 2 kırmızı araba, 1 kırmızı yarış arabası, 1 pepe oyuncağı, 1 raylı tren, 2 oyucak köpek, 1 et bebek, 2 sindrella bebek, 1 konuşan bebek, 2 prenses bebek, 1 renk renk arabalar, 2 oyuncak ev, 1 oyuncak ev ve pandif hayali var.
BAĞLUM İLKOKULU ANASINIFI ÖZEL EĞİTİM SINIFI
 • Oyuncak bebek
 • Mutfak oyun köşesi
 • Büyük blok  oyuncak
 • Hikaye kitapları, Kukla Köşesi, Yap-Boz
 BAĞLUM İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİ VE İHTİYAÇ LİSTESİ
 • 12 yaş erkek çocuk için, 36 Numara ayakkabı, giysi (mont, kazak,pantolon vs), okul çantası, oyuncak futbol seti araba
 • 8 yaş kız çocuk için, 28 numara ayakkabı, giysi (mont, kazak,pantolon vs), okul çantası
 • 10 yaş erkek çocuk için; Ayakkabı (30 numara), Giysi (mont, kazak, pantolon vs.), Okul çantası, Dans eden pelüş ördek, Balık Tutma Oyuncağı
 • 11 yaş erkek çocuk için, Ayakkabı ( 34 numara), Kıyafet ( mont, kazak,pantolon vs.)
 • 11 yaş kız çocuk için, Ayakkabı ( 34 numara), Kıyafet ( mont, kazak,pantolon vs.), Okul çantası, Konuşan bebek, oyuncak bilgisayar
 • 10 yaş erkek çocuk için, Ayakkabı (34 numara), Kıyafet   (mont, kazak, pantolon vs.), Okul çantası
 PROJE İLE İLGİLİ DETAYLARI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ
İLİ                                         :   ANKARA
İLÇESİ                                 :   KEÇİÖREN
KURUMU                            :   BAĞLUM İLKOKULU
PROJENİN ADI                  :   “HAYALİM GERÇEK OLSA’’
PROJE SORUMLUSU       :   AYNUR ÖZKAN

PROJENİN GEREKÇESİ:

Gelir seviyesi düşük veya kalabalık ailelerin çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşılayamamaları.
Anne ve babaların çocuklarının isteklerini yerine getiremediklerinden dolayı mutsuz olmaları.
Gelir durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının, diğer çocuklarla sıcak ilişki kuramamaları.
PROJENİN ÖZETİ:
Çocuklar toplumumuzun ortak değeridir. Ortak değerimiz ve yarınlarımız olan çocuklarımıza, çocukluklarını iyi bir ortamda geçirmelerini sağlamak hepimizin ödevidir. Onların (Maddi Durumu İyi Olmayan) isteyip de bir türlü sahip olamadığı herhangi bir ihtiyacını hiç beklemediği bir anda karşılamak; onların vatanına, milletine yararlı bir insan olarak yetişmesi için başlangıç olacaktır. Ayrıca maddi durumu yeterli olup ta ailesine isteklerini anlatamayan veya anlatmasına rağmen hayali gerçekleşmeyen öğrenci velisi ile iletişime geçerek çözüm üretmek, aralarındaki iletişimi gerçekleştirmektir.
PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:
1-      İyi insan yetiştirmek.
2-      Vatanına, Milletine ve özüne faydalı bir insan olma yolunda çocuğun yaş ve gelişim düzeyine 
uygun kurduğu pozitif hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
3-      Çocukların ortak değerimiz ve yarınlarımız olduğu bilincini toplumumuzun tüm katmanlarına yaymak.
4-      Çocuklarımızda moral ve motivasyonu artırmak.
5-      Toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek.
6-      İyi örneklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
7-      Öksüz, yetim ve İhtiyaç sahibi ailelerin belirlenip, yetkililerle işbirliği yaparak, onların 
ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olmak.
DAYANAK:
·       1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
     Türk Milli Eğitiminin Amaçları
I– Genel amaçlar Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,
1.      Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
     Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2.    Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
     kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 
     insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 
     yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3.    İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri

III Yöneltme Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
IV– Eğitim hakkı Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
V–  Fırsat ve imkan eşitliği Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.
XIV– Her yerde eğitim Madde 17 – Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim 
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta 

gerçekleştirilmeye çalışılır.

·      222 Sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu
       Teşkilat
Madde 12 – Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
·      Okul Aile Birliği Yönetmeliği
   Birliğin görev ve yetkileri MADDE 6 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.
c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.
ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.
d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.
e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.
f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.
ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.
h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.
ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.
j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.
·      Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
   Sosyal Etkinliklerin Amacı
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a)      İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b)     Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c)      Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d)     Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e)      Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f)       Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g)      Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h)     Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
i)        Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j)       Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k)     Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

PROJE KAPSAMINDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR:

1-      Keçiören Kaymakamlığı.
2-      Keçiören Belediyesi
3-      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4-      İlçe Mahalle Muhtarlıkları.
5-      İlçemizde bulunan tüm Okul Müdürlükleri.
6-      Okul Aile Birlikleri.
7-      İlçemizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları.
8-      Basın ve Yayın Kuruluşları.
 PROJE KAPSAMINDA OLUŞTURULACAK KURULLAR:
A-    PROJE DÜZENLEME KURULU:
1-      Murat AŞLAR    : OKUL MÜDÜRÜ
2-      Aynur ÖZKAN   : ÖĞRETMEN
B-    PROJE DEĞERLENDİRME KURULU:
1-      Aynur ÖZKAN   : ÖĞRETMEN
2-        Saim İŞÇİ             : ÖĞRETMEN
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI:
1-      Proje, proje ekibi tarafından yapılacak kapsamlı bir başlangıç toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır.
2-    Projenin bütün basamakları sorumlu okul olan Varsak Sakarya Ortaokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfasından yayınlanacaktır.
3-     Projenin tanıtımı afişlerle desteklenecek ve ilan panolarına asılacaktır.
4-    Okullara resmi yazışma kanalı ile projenin duyurusu yapılacak haberleşme ağı kurulacaktır.
5-   Okulun kendi bünyesindeki çalışmalarında görev almak üzere gönüllü öğretmenler ile program akışı paylaşılacak ortak paydada çalışmalar yürütülecektir.
6-   Tüm okullarda gönüllü öğretmenlerin kuracakları komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar proje hedefindeki öğrencileri belirleyecektir.
7-  Proje ekibi tarafından iş birliği yapılacak kuruluşlar ziyaret edilecek, kendilerine proje hakkında bilgi verilecektir.
8- Proje ekibi tarafından geniş kitleye ulaşabilmek ve mali destek sağlamak amaçlı kermes aktiviteleri düzenlenecektir.
9-  Öğrenci ve öğrenci velisinin rencide edilmemesi için özen gösterilecek. Öğrencinin Hayal ettiği birinci öncelikli ihtiyacı ödül mahiyetinde verilecektir.
10-  Gerçekleştirilen hayallerin resim ve video kayıtları proje sorumlusu okula iletilecek örnek çalışmalar öğrenci ve öğrenci velisini rencide etmeyecek hassasiyette Bağlum İlkokulu, Keçiören İlçe Milli Eğitim, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı web sayfaları önde olmak üzere gerekli basın yayın kuruluşları ile paylaşılacaktır.
PROJENİNİ HEDEF KİTLESİ:  İlçemizde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler.
SÜRE: 1 Yıl’dır.

Kaydet

Kaydet

Hakkında bahareli

Kontrol Et

Tüm Yapım Aşamalarıyla: Kolay Şekerpare Tarifi

Özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezi olan şekerpare tatlısı, Türk mutfağının gururu olan tatlı çeşitlerinden biridir. …

35 yorumlar

 1. Basta Aynur ogretmeni ve bu konuda egitime gonul vermis tum ogretmenlerimizi can-i gonulden tebrik ediyorum… Dilerim kucuk yurekler bir an evvel hayallerine kavusur…

 2. Aynur öğretmenim ve bu projenin gerceklesmesine gönül veren siz değerli sahsiyetleri tebrik ederim. Yolunuz açik olsun sevgiler 🙂

 3. Aynur öğretmenim ve bu projenin gerceklesmesine gönül veren siz değerli sahsiyetleri tebrik ederim. Yolunuz açik olsun sevgiler 🙂

 4. Çok güzel bir proje inşallah amacına ulaşır çocuklar hayallerine kavuşur..

 5. Çok güzel bir proje.

 6. Güzel kalpli insanlar gelecek adına umut veriyor bana. İstenilen hediyeler o kadar masum ki, bir avuç insan bile yeter bunlar için.
  Oraya yakın bir iş adamı tüm bunları çok rahat karşılayabilir bile.
  Güzel kalpleriniz var olsun.

 7. ülkemizin dört bir köşesi, doğusu-batısı, istanbul'u.. hepsinde yardıma muhtaç okullar var.. ne acı.. kazanıyoruz vergi, harcıyoruz vergi.. ama çocuklarımız değer görmüyor malesef

 8. Çocukları mutlu etmekten daha güzel ne olabilir..

 9. Öğretmenimize tebrikler. bir gülümseme bir ömre bedel.

 10. kesinlikle… büyük ölçüde eksikler tamamlandı sayılır. çabamız işe yardı gibi

 11. tabi ki başka bir güzellik yok

 12. herkes elinden iyi kötü birşey gelebilir eminim. keşke herkes yakınındaki eksikleri giderse

 13. çok teşekkür ederim. ufak tefek bir kısmını hallettik gibi.

 14. teşekkürler inşallah

 15. teşekkürler inşallah

 16. teşekkürler umarım güzel sonuçlanır

 17. Cok guzel bir proje.. Dilerim boyle projeler hep devam eder guzel yurekli insanlar cogalir,,

 18. Buy Generic Celebrex No Prescription

 19. Where Can I Buy Fedex Provera Cheap

 20. Clobetasol Medicine Internet No Doctor

 21. Le Priligy Generique Comprimes

 22. Cialis Diario 5 Mg Precio

 23. How To Minimize Side Effects Amoxicillin

 24. Stomach Upset Amoxicillin Or Penicillin

 25. Legally Fluoxetine No Prior Script Visa Accepted

 26. When Will Alli Be Available Again 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super